Tannhelse i Kottivakam, India

På initiativ fra Nayeem Syed, tannlege fra India og medlem av Lørenskog RK, tok Lørenskog RK med støtte fra fire andre Rotary klubber i vårt distrikt og Guindy RK samt Distrikt 2260 og 3230 (India) i 1999 på seg oppgaven å starte en tannhelseklinikk og en mobil klinikk for 20.000 fattige mennesker i Kottivakam, India.

Lørenskog Støtteforening for Tannhelse i India stillet en gave fra Norsk Dentaldepot verdsatt til kr. 250.000 til disposisjon for Rotary. Med et Matching Grant fra Rotary Foundation ble det i tillegg skaffet til veie kr. 330.000 til prosjektet I Norge ble det i 1999 etablert en styringsgruppe, faglig komité, økonomisk komité og en informasjonskomité. Guindy RK i Distrikt 3230 er ansvarlig for driften av klinikken.

Klinikken ble tatt i drift 1. april 2001, da Kjell Kojan, Sagdalen RK tok fatt som første tannlege. (Se artikkel i Rotary Norden). Kjell Kojan bekreftet gjennom sitt arbeidet det store behovet for denne klinikken i et fattig område av India.

Klinikken har vært bemannet hver måned til nå, med betydelig antall behandlinger. Alle månedene i 2001 og 2002 er nå planlagt gjennom Rotary Volunteers, og det er allerede i ferd med å bli engasjert tannleger for 2003.

Klinikken består av et stasjonært tannlegekontor og en mobil enhet som brukes til oppsøkende virksomhet, spesielt til institusjoner og barneskoler i omegnen. Tannlegene bruker normalt 2 dager i uken ved klinikken og 3 dager med den mobile enheten.

I oktober 2001 var allerede mer enn 3.000 pasienter behandlet.

Tannleger

2001

Måned

Tannlege

Land

April

Kjell Kojan

Norge

Mai

Claes W. Nilson

Sverige

Juni

Arnold Bobcock

USA

Juli

Nayeem Syed

Norge

August

Harald Aas

Norge

September

Hans Klënge

Sverige

Oktober

Lennart Pehrsson

Sverige

November

Dan B. Cotner

USA

Desember

Mamodushafari Musah

Nigeria

2002

Januar

Patricia O. Dutra

Brasil

Februar

Victor Tapia

Chile

Mars

Bjørn Fønebeck

Norge

April

Candido Garcia Soler

Brasil

Mai

Cesar Rufino Cheneaux Zuniga

Peru

Juni

Horacio A. Costa

Elsa-Maria Costa

Argentina

Juli

C. H. Bratt

Sverige

August

A. Syed

Norge

September

Ralph e. Kilpatrick

USA

Oktober

ledig

November

ledig

Desember

Britt Lindau Jansson

Sverige
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...