om ryla

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) er et seminar for ungdom hvor det legges vekt på ledelse og samspill mellom mennesker.

Det har vært et offisielt Rotaryprogram siden 1971 og det første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.

Målgruppen er ungdom i alderen 18-25 år, men dette kan variere noe. Deltagerne kan allerede være ledere, ha ambisjoner om å bli leder eller bare være nysgjerrig på temaet. De kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte og ha vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps, elevråd, idrett, politikk, studentorganisasjoner m.m.

Seminaret gjennomføres over en langhelg. Antall deltagere varierer og har de siste årene ligget mellom 50 -60. Formen som brukes i RYLA er foredrag/presentasjoner av personer med praktisk eller mer teoretisk tilnærming til faget ledelse og en vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner. Plenums-diskusjoner foregår gjerne med forskjellige ressurspersoner til stede.

Det er den enkelte Rotaryklubb som velger ut, og sponser, en eller flere kandidater for deltagelse på et RYLA-seminar. Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med kan også sponse søkere fra sitt eget miljø. Seminaret er gratis for deltagerne (bortsett fra reiser og lommepenger). Interesserte søkere melder sin interesse til den nærmeste Rotaryklubb.

Etter seminaret bør sponsorklubben invitere den eller de ungdommer som klubben har sponset til å holde et foredrag på et klubbmøte om sine opplevelser. Mange tidligere deltagere har uttalt at de, i tillegg til sine gode opplevelser ved seminaret, har fått fine muligheter for nettverksbygging. Det har heller ikke vært noen ulempe å kunne føre gjennomført RYLA-seminar på sin CV!


Eventuelle spørsmål om seminaret kan sendes til: ryla.2260@rotary.no

RYLA 2024 arrangeres på Thon Hotel SNØ, Lørenskog 11. - 13. oktober.

Skjema for å søke om deltakelse i RYLA kan lastes ned i pdf  eller MS Word (Åpne lenken og last ned skjema)

Ferdig utfylt skjema sendes til lorenskog@rotary.no

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...