ROTARYS MOTTO

SERVICE ABOVE SELF

 ROTARYS FORMÅL:

Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til:

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver         enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

  4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende  fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør:

1. Er det sant?

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

4. Vil det være til beste for alle det angår?

 

YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE:

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

1. Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.

2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i  samfunnet.

3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.

4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.

5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.

6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å  lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.

7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...