Rotary forkortelser

AG

Assisterende guvernør

(Assistant Governor)

CDS

Klubb- og distriktsstøtte fra Zürich-kontoret

(Club and District Support)

CICO

Klubbens internettansvarlig

(Club Internet Communication Officer)

COL

Lovrådet i RI

(Council on Legislation)

DDF

Del av Rotarys fond som disponeres av distriktet

(District Designated Fund)

DG

Sittende distriktsguvernør

(District Governor)

DGE

Innkommende distriktsguvernør

(District Governor Elect)

DGN

Nominert distriktsguvernør, etterfølger DGE

(District Governor Nominee)

DGNN

Etterfølger DGN

(District Governor Next Nominee)

DICO

Distriktets IT-koordinator

(District Internet Communication Officer)

DK

Distriktskonferanse. Årlig møte for distriktets medlemmer med ledsagere.

DLP

Distriktets lederskapsplan

(District Leadership Plan)

DRFC

Leder distriktets komitè for Rotary Foundation

(District Rotary Foundation Chair)

DS

Distriktssamling. Årlig møte for innkommende presidenter, sekretærer, komitèledere med fl.

DT

Leder av distriktets komitè for opplæring og kommunikasjon.

(District Trainer)

DTTS

Teambyggingsseminar for distriktets ledelse

(District Team Training Seminar)

DYEO

Leder av distriktets komitè for ungdomsutveksling

(District Youth Exchange Officer)

GSE

Utvekslingsprogram for unge yrkesaktive

(Group Study Exchange)

Interact

Klubb for ungdom (mellom 14-18 år)

IPDG

Sist avgåtte distriktsguvernør

(Immediate Past District Governor)

KPM

Klubbens planer og mål

MG

Del av DDF som distriktet disponerer for å kombinere med bidrag fra RF og klubber i eget og andre distrikter for internasjonale prosjekter

(Matching Grant)

MOP

Referansemanual for Rotarys lover og regler

(Manual of Procedure)

NORFO

Norsk Rotary Forum. Samarbeidsorgan for de 6 norske rotarydistrikter

PDG

Tidligere distriktsguvernør

(Past District Governor)

PETS

Treningsseminar for innkommende presidenter

(Presidents Elect Training Seminar)

PHF

Æresbevisning utdelt av klubb eller distrikt

(Paul Harris Fellow Recognition)

RF

Rotary Foundation

RI

Rotary International

RK

Rotaryklubb

Rotaract

Klubb for unge voksne (mellom 18-30 år)

RYLA

Ledelsesseminar for ungdom

(Rotary Youth Leadership Award)

SAR

Medlemsliste for klubbene fra RI hvert halvår

(Semi-Annual Report)

Sone

Betegnelse på samling av flere distrikter

TRF

The Rotary Foundation

UE

Ungt entreprenørskap

YE

Ungdomsutveksling i videregående skole

(Youth Exchange)

YEO

Klubbens leder for ungdomsutveksling

(Youth Exchange Officer)


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...