Klimagruppens Solcelleprosjekt i Limpopo, Sør-Afrika (ZA) Bakgrunnsinformasjon 

Styret i Lørenskog Rotaryklubb har behandlet Klimagruppens spørsmål om støtte til gjennomføring av SOLCELLEPROSJEKT i Limpopo i Sør-Afrika (ZA) kr 5000,- og har stemt for å anmode om klubbens støtte til prosjektet. Ref retningslinjer på tiltaksfond i Lørenskog Rotaryklubb, nr 4 annet punkt. Viser til informasjon på klubbmøte 31. mai 2012.

Forlag til vedtak:
Klubbmøtet 21. juni 2012 i Lørenskog Rotaryklubb vedtar å bevilge kr 5000 fra klubbens tiltaksfond til gjennomføring av Solcelleprosjektet i regi av Kiimagruppen.

Beløper overføres til Klimagruppens konto.

Tilleggsinformasjon:
Prosjektet skal være selvfinansierende etter at det er etablert. Det forutsetter derfor at det ikke er behov for ytterligere støtte til dette prosjektet.

Dette er informasjonen klubbens styre har hatt til sin behandling: 
Kommentar til gjennomføringen 

Forhandlet avtaletekst er godkjent av Solar Vision Ltd, det stedlige solenergiselskapet som har konsesjon på å installere solcelleanlegg i Limpopo-provinsen. Vi inngår en kontrakt med den ideelle organisasjonen Solenergi uten grenser ved Thomas Fernandes. De bruker Solar Vision som leverandør og driftsansvarlige. Maridalen RK gjennomførte i 2010 et helt tilsvarende prosjekt med godt resultat. Her følger en kort oppsummering av det prosjektet og en omtale av våre kontraktspartnere. 

Med frie midler er vi ikke avhengig av RF og de rigorøse reglene de har. Vi har kr 150 000 på vår konto pluss at vi forventer kr 40 000 fra klubbene samt noe reserve. Det holder til 50 solcelle-anlegg ferdig montert og med nødvendige avtaler om vedlikehold. Vi vil ta kontakt med Polokwane Rotary Club i Polokwane som er hovedstaden i Limpopo og hvor vår leverandør Solar Vision også holder til. Klubben vil kunne inspisere at arbeidet blir utført som forutsatt. 

Med en gang vi får bekreftet tidligere tilsagn om midler fra klubbene kan vi starte prosjektet. Det haster med å få tilsagn slik at kan komme i gang før sommerferien. Når vi godkjenner valgt landsby, vil ordre på anleggene kunne bli sendt ut og første betaling vil forfalle. Arbeidet kan gjennomføres i sommer. Krav om innbetaling av kr 5000 vil bli sendt klubbene når avtalene er undertegnet. Vedlagte avtaletekst gir flere detaljer. 

Maridalen RKs solcelleprosjekt 

Beskrivelse av Nobody-prosjektet til Maridalens RK følger vedlagt. De gjennomførte sitt prosjekt gjennom en avtale med den ideelle organisasjonen Solenergi uten Grenser hvor Thomas Fernandes (Tommy) er styreformann. Han forhandlet avtaler med Solar Vision Ltd, selskapet som har konsesjon på å installere og drifte solcelleanlegg i Limpopo-provinsen. Solar Vision anskaffet, installerte og drifter Solar Home System-er (SHS-er) for 50 husstander landsbyen Nobody. Et stor skilt viser at Maridalen var sponsor. 

Vi tenker oss et tilsvarende opplegg. Maridalen betalte NOK 125 000, mens vi må betale NOK 190 000. Det skyldes at det i Nobody ble installert brukte 50W solpaneler, mens vi vil bruke nye, 75 W paneler da det ikke er flere brukte anlegg igjen. Fra et brukersynspunkt er 75W å foretrekke. 

Aktørene 
Tommy Fernandes 

Vi har sjekket hans referanser som er meget gode. Han ble først ansatt av Trygve Fjetland i 1970. Det var Fjetland i Maridalen RK som ga kontrakt til Tommy i 2009 på 50 SHS til Nobody da Fjetland hadde stor tillit til ham. 

Tommy arbeidet så i et datafirma i 10 år før han fikk jobb som eksportsjef i REC Norge i 2003. I 2008 overtok han sammen med to andre ledelsen av RECs sørafrikanske firma Solar Vision. Alf Bjørseth, REC-gründeren, har gitt Tommy de beste skussmål for hans tid i REC. I 2009 solgte REC Solar Vision til Administrerende direktør, Jakes Jacobs og to andre tidligere REC-ansatte, alle afrikanere. 

I dag leder Tommy konsulentselskapet Insite International AS og er styreleder i den ideelle organisasjonen Solenergi uten grenser som samler støtte til solenergiprosjekter i Limpopo-provinsen. Dermed støtter han også sitt gamle selskap, Solar Vision, der han sitter i styret. 

Solar Vision 

REC Norge opprettet selskapet Solar Vision registrert i Limpopo-provinsen. De signerte en Concession Contract den 22 februar 2001 med sørafrikanske energimyndigheter. Solar Vision, holder til i hovedstaden Polokwane. I de første årene subsidierte den sørafrikanske staten utbygging av solcelleanlegg til strømløse landsbyer. De har levert mange tusen SHS-anlegg i Limpopo-provinsen. Konsesjonen krever også at Solar Vision tar ansvar for vedlikehold i opp til 20 år. I 2008 falt ordningen med subsidier bort, og midler måtte skaffes fra veldedige organisasjoner. I dag vedlikeholder Solar Vision 8300 SHS-anlegg i tillegg til at de installerer nye SHS-anlegg. 

Svein Fikke har sjekket med en bekjent i ESKOM, ZAs «Statkraft» med ansvar for elektrisitetsforsyningen. Han bekrefter at Solar Vision har lang erfaring med å installere og vedlikeholde solcelleanlegg. Deres hjemmeside har adressen: www.solarvision.co.za. 

Aktuell rotaryklubb i Limpopo 

Det er flere klubber i Limpopo. Det er mest hensiktsmessig å bruke en klubb i hovedstaden Polokwane der Solar Vision også holder til. Solar Vision har foreslått at vi tar kontakt med Rotary Club of Polokwane. Presidenten der heter Efiong Akpan, efiong@icon.co.za, og sekretæren heter Roy Kirkpatrick, rkirkpatrick@mweb.co.za. Vi tar nå kontakt med klubben for å høre om de kan følge opp installasjonen av SHS-anleggene. Det vil trolig koste oss et mindre beløp. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...