Lørenskogstien

IdÉ

Idéen til informasjonsskilt langs Langvannet kom fra en av klubbens medlemmer, Lars Iversen (bor ved Langvannet) som ved selvsyn hadde registrert mange av de som brukte Lørenskogstien stoppet opp forskjellige steder for å studere både geologi, planter og andre interessante ting på deres vandring. Dette ble forankret i daværende prosjektkomite og allerede 8.august 2013 var en del av klubbens medlemmer på en vandring langs Langvannet for se på muligheten til å gjennomføre et slikt prosjekt.

Av temaer som kunne være av interesse ble det foreslått:

 • Historie/hendelser
 • Kultur
 • Geologi
 • Botaniske forhold

Ut fra denne befaringen ble det vedtatt å nedsette en egen Langvannetsti komite bestående av Lars Iversen, Kjell Sandberg, Svein Fikke, Kjell Hauger, Lyder Alnes og Karen Marie Ellefsen med førstnevnte som leder.

Samarbeidspartnere.

I oktober 2013 hadde Lars I., Kjell S. og Kjell H. møte med miljøsjef Bjørn Torp i Lørenskog Kommune for å fremlegge våre tanker og ideer. Vi fikk umiddelbart positiv tilbakemelding fra Bjørn Torp og vi kunne gå i gang med det videre arbeidet. Det ble også ment at Lørenskog Historielag burde være en naturlig samarbeidspartner i dette prosjektet, noe de var positive til.

Det ble også søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til å gjennomføre prosjektet. Tilsagn om økonomisk bidrag ble gitt høsten 2013. Etter hvert som prosjektet skred frem ble det utvidet slik at vi søkte om nytt bidrag våren 2015. Dette er også innvilget slik at vi har klart å gjennomføre prosjektet innenfor de økonomiske rammene som ble laget.

 

Britha Rosseland Sparebankstiftelsen DNB  overrakte den 19.12.2013 kr. 5.000,- til stolper og plakater til vårt nye prosjekt Natursti Langvannet.

Organisering

I møte den 12.januar 2014 ble vi enige om en organisering for gjennomføringen og hvilke temaer som burde være med. Følgende temaer ble vedtatt og med hvem som har ansvaret.

 • Geologi                                                                        Ansvar: Lars I.
 • Flora og fauna                                                              Ansvar: Kjell S.
 • Historie                                                                          Ansvar: Kjell H.
 • Hydrologi og biologi                                                     Ansvar: Svein F.
 • Kartgrunnlag og kontakt med Kommunen              Ansvar: Lyder A.
 • Produksjon og ansvar for oppsetting av stolper     Ansvar: Kjell H. 
 • Sekretær                                                                         Ansvar:  Karen Marie

Gjennomføringen

Den 12.juni 2014 hadde vi lagt Rotary møtet til Svenskefurua med innlagt befaring. Her ble planene presentert så langt de forelå på det tidspunktet. Kort tid etterpå hadde prosjektgruppa en gjennomgang av prosjektet hvor det ble besluttet hvilke temaer skiltene skulle omhandle. På det tidspunktet var det snakk om maks. 12 skilt noe som er øket til 14 ved gjennomføringen. På dette møtet ble også videre fremdrift besluttet med frister for alle deloppgaver. Det ble også fastsatt en dato for åpningen av stien til torsdag 7.mai 2015. Dette ble senere endret til den 9.mai 2015.Montering av stolpene

Med velvillig hjelp fra mange av klubbens medlemmer ble de forskjellige praktiske oppgavene med slik som: gysing av kamstål, oppsetting av stolper med støpning og ikke minst den siste oppgaven med montering av informasjonsplakatene. Dette arbeidet ble påbegynt i siste halvdel av april og alt var klart den 7.mai slik at åpningen kunne gå som planlagt lørdag 9.mai kl.1500 med korps og ordfører i spissen.


Ordfører Åge Tovan foretok den offisielle åpningen.

Informasjonsskiltene i Lørenskogstien

Det er montert 14 skilt hvorav to er oversiktskilt. Nedenfor er alle skiltene vist (klikk på linken for å vise skiltet)


Skilt 1 og 14: Informasjonsskilt med kart og oversikt

Skilt 2: Planter i og langs Langvannet

Skilt 3: Fuglelivet ved Langvannet

Skilt 4: Badeplasser

Skilt 5: Vangen

Skilt 6: Geologiske forkastninger

Skilt 7: Mikrobiotoper

Skilt 8: Geologi

Skilt 9: Fiskearter i Langvannet

Skilt 10: Kjennbakken

Skilt 11: Langgrunna

Skilt 12: Isskjæring på Langvannet

Skilt 13: Pattedyr i og ved LangvannetSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...