Velkommen til
Lørenskog Rotaryklubb

Rotary er en internasjonal organisasjon hvor medlemskap er basert på at medlemmene har forskjellig yrkesmessig bakgrunn.  Rotary er verdensomspennende og medlemmene er ressurspersoner av begge kjønn i privat og offentlig virksomhet, som på tvers av faggrenser ønsker å lære sine medmennesker å kjenne, skape nettverk, bli kjent med hverandres erfaringer og bruke dem til å gagne andre – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Dette er 

 Lørenskog Rotaryklubb - et meningsfylt medlemskap


Lørenskog Rotaryklubb ble etablert 29. mars 1967. Pr. jan. 2021 har klubben 25 medlemmer. Det forutsettes at medlemmene enten bor eller arbeider i klubbens rekrutteringsområde som er kommunene Lørenskog og Rælingen. 

Vi avholder våre møter hver torsdag kl. 19.00 – 20.00 i Nitor AS sine lokaler i Kjennveien 153 i Lørenskog.

 På de ukentlige møtene treffer medlemmene gode venner, hører foredrag av egne eller eksterne ressurspersoner, er på bedriftsbesøk i nærmiljøet eller planlegger og gjennomfører prosjekter.  Vi engasjerer oss i lokale humanitære og kulturelle prosjekter. I tillegg deltar alle medlemmer i komitéarbeid og andre interne aktiviteter som er nødvendige for å gjøre klubben til en spennende møteplass.

Lørenskog Rotaryklubbs prosjekter lokalt og internasjonalt


Lørenskog Rotaryklubb har disse pågående prosjektene i Lørenskog og omegn:

  • vi deltar aktivt i Lørenskog Elveforum
  • vi arbeider for ”Grønt Flagg” som miljøsertifiseringsordning for skoler vi sender årlig ungdom med lederegenskaper fra Lørenskog til et nasjonalt lederseminar (RYLA = Rotary Youth Leadership Award) og barnehager, for å engasjere barn og unge i miljøarbeid
  • vi stiller opp som mentorer for flyktninger i kommunen
  • vi har montert opplysningsskilt langs stien ved Langvannet og langs turstien i Elveparken 

Lørenskog Rotaryklubb deltar i følgende internasjonale prosjekter

  • å etablere strømforsyning basert på solenergi til landsbyer i Sør-Afrika. Dette er i samarbeid med Klimagruppen Rotary D2260
  • som en del av Rotary International har vi de siste årene vært engasjerte i arbeidet for en poliofri verden – ”PolioPlus”; i et nært samarbeid med The Bill Gates Foundation

“Finansiering av Rotarys prosjekter kan skje med bidrag fra The Rotary Foundation. Større internasjonale og bærekraftige prosjekter kan få støtte gjennom Global Grants, mens mindre og mere kortsiktige prosjekter på lokalt eller nasjonalt nivå kan få støtte gjennom District Grants.
The Rotary Foundations motto er: “Doing good in the World”

Når du er medlem i en Rotaryklubb, kan du alltid møte i en annen klubb – uansett hvor du er i verden.Rotarys motto er:

“Service Above Self”Noen fakta om Rotary


Rotary ble stiftet i Chicago i 1905, og har i dag ca. 1,2 millioner medlemmer fordelt på over 35 000 klubber i mer enn 200 land. Norge har vært med siden 1922, og har nå i overkant av 10 000 medlemmer fordelt på 270 klubber.


Rotary er en åpen, upolitisk og upartisk klubb med demokratiske kjerneverdier for kvinner og menn i lokalmiljøet.


Rotarys formål


Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, spesielt viljen til:


  1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
  2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet
  3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
  4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre


Hva gjør Rotary?


Rotary arbeider for fred, samhold og forståelse over landegrensene gjennom internasjonal ungdomsutveksling, omfattende stipendieordninger og samarbeid om humanitære prosjekter. Dette arbeidet utføres gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker, forenet i idealet om å gagne andre.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...