Hva får du igjen for å være medlem av Lørenskog Rotaryklubb?

Vennskap med ressurspersoner fra mange yrker

Rotarys medlemmer er ressurspersoner som kommer fra forskjellige yrker. Klubbens medlemmer er gode venner og utfyller hverandre med hver sin bakgrunn.

Man skaper et nettverk som er mer tverrfaglig enn det som man ellers har basert på oppvekst eller jobbsituasjon.

Det legges også vekt på egne møter for å fremme vennskap og kontakt mellom medlemmene.

Utvide kunnskap og horisont

Lørenskog Rotaryklubb har ukentlige møter, mange av disse med foredrag med faglig gode foredragsholdere og interessante temaer. Det arrangeres også bedriftsbesøk i Lørenskog.

Klubbens medlemmer bidrar med sine kunnskaper i gode diskusjoner.

Mulighet til å delta i samfunnsgagnlige prosjekter

Rotarys formål er å gagne andre.

Lørenskog Rotaryklubb etablerer prosjekter lokalt og deltar i internasjonale prosjekter. Det etableres prosjektgrupper hvor de som ønsker deltar og gjennomfører prosjektene. Klubben har i den seneste tiden satset på informasjonsskilting og turguider lokalt, støtte opp om utviklingen av ungdom og er deltaker i prosjektet for å utrydde polio internasjonalt bl.a.

Rotary har en støtteordning hvor det er mulig å få bidrag til større prosjekter lokalt eller internasjonalt slik at klubben kan iverksette mer omfattende prosjekter.

Mulighet for nasjonale og internasjonale kontakter

Medlemskap i Rotary gir fri tilgang til å møte i alle klubbene i hele verden, for eksempel når man er på reise. Det gir mulighet til lokale kontakter dit man kommer.

Rotary organiserer også ungdomsutveksling og har forskjellige interessegrupper og andre deler av organisasjonen som den enkelte kan benytte.

Bidrag til fred og internasjonal forståelse

Rotary, gjennom sitt formål, arbeider for forståelse mellom mennesker og nasjoner, og gjennom dette skape grobunn for fredsbevarende kontakter.

Personlig utvikling

Å være medlem av Rotary gir mulighet til personlig utvikling gjennom de oppgaver man gjør og de kontakter man får.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...