Elveparken

Etter suksessen med skilting langs Langvannet (Lørenskogstien) ønsker Lørenskog Rotaryklubb å etablere tilsvarende skilter langs turstien i Elveparken. 
Lørenskog kommune har investert store midler i Elveparken med en tursti som følger Losbyelvas krokete løp over Nordlimyra fra Hammer bru til Sykehusveien. Stien har god belysning og inneholder broer, rasteplass og har flere tilførselsstier for å gjøre den tilgjengelig fra andre steder. Stien er relativt åpen med utsyn til omkringliggende gårder osv. Det å ha informasjonsskilt langs stien vil gjøre det mer interessant for turgåere og sannsynligvis tiltrekke seg flere.

Lørenskog kommune åpnet den offisielt 26. januar 2017.

Lørenskog Rotaryklubb tok kontakt med Lørenskog Vest Rotaryklubb og dannet et felles prosjekt for å sette opp skilter langs turstien.

Skiltingen finansieres ved midler for folkehelsetiltak fra Lørenskog kommune og fra Sparebankstiftelsen i tillegg til egne midler fra begge rotaryklubbene. Lørenskog kommune har også bistått med arbeid med å fundamentere stolpene til skiltene. 

Lørenskog kommune ba også prosjektet om å sette opp to skilt for å opplyse om undergangen under Sykehusveien og RV 159.

Utforming av skiltene

Skiltene langs Lørenskogstien ble i 2017 utsatt for hærverk. Noen hadde brutt i stykker fire skilt. I tillegg så vi at selve konstruksjonen med treplater ikke var tilstrekkelig motstandsdyktige mot fuktighet over mange år, slik at selv om de står godt så vil det over tid være lettere å ødelegge skiltene. Løsningen med laminerte print er ikke tilstrekkelig motstandsdyktige mot UV-stråler, slik at noen av fargene falmer. 

Det ble derfor besluttet å basere skiltene på aluminiumsplater med tekst og bilde trykket rett på en aluminiumsplate. Over trykket legges en lexanplate for å beskytte trykket mot tagging og slitasje. Lexanplaten kan om nødvendig byttes ut. Det hele rammes inn av en aluminiumsramme og monteres på stedet.
Skiltet festes direkte til en trestolpe som graves ned langs stien.

Konstruksjonen ble testet ut da de fire ødelagte skiltene på Lørenskogstien ble byttet ut. Med noen justeringer fikk vi en konstruksjon som var grei å montere.

Innhold i skiltene

For å vurdere hva som var relevant som informasjon for skiltene i Elveparken ble det foretatt noen befaringer. Prosjektet kom frem til at det var mest interessant å informere om de omkringliggende gården som man ser fra stien, sammen med Lørenskog kirke og Hammer skole i tillegg til flora og fauna.
Det er et informasjonsskilt i hver ende av stien for å gi en oversikt over stien og historien bak den.

Informasjonsskiltene i Elveparken

Det er montert 13 skilt hvorav to er oversiktskilt. Nedenfor er alle skiltene vist (klikk på linken for å vise skiltet):

Skilt 1.           Informasjonsskilt med kart

Skilt 2.           Hammer skole

Skilt 3.           Hammer Søndre

Skilt 4.           Lørenskog kirke

Skilt 5.           Nordligårdene

Skilt 6.           Fiskearter

Skilt 7.           Vegetasjon

Skilt 8.           Hammer Nordre

Skilt 9.           Meandering

                        Video over hele Elveparken

Skilt 10.         Pumpehuset

Skilt 11.         Torshov

Skilt 12.         Losbylinja

Skilt 13.         Informasjonsskilt med kartSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...